huangchuo - viContacts

High quality, fast product development
high compatibility and reasonable price

Chọn một Liên hệ:

Address:

41272 台中市大里區瑞和街135巷16號
台中市
41272

Phones:

+886-4-24924105
+886-4-24939209

E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tải thông tin dưới dạng: vCard

Miscellaneous Information:

皇州國際有限公司首創於1976 年,在台灣並未有網版印刷技術的當時,由創辦人-陳贊先生遠赴到日本將此印刷技術帶入台灣,首先由網版的製作發展到熱轉印領域;公司的硬體設備也從最初的人工印刷演進到今日的全自動印刷。

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.